Sản phẩm

SẢN PHẨM  » *KIỂM SOÁT RA/VÀO  » VANDERBILT-ACT

Bộ điều khiển 01 cửa kết nối 2 đầu đọc thẻ ACTpro 1520e

 

Bộ điều khiển 01 cửa kết nối 2 đầu đọc thẻ ACTpro 1500e

 

Bộ giao tiếp 01 cửa kết nối 2 đầu đọc thẻ ACTpro 120e

Bộ điều khiển 01 cửa kết nối 2 đầu đọc thẻ ACTpro 1520e

 

Bộ điều khiển 01 cửa kết nối 2 đầu đọc thẻ ACTpro 1500e

 

Bộ giao tiếp 01 cửa kết nối 2 đầu đọc thẻ ACTpro 120e

Bộ giao tiếp 01 cửa kết nối 2 đầu đọc thẻ ACTpro 100e

 

Module giao tiếp 8 ngõ vào/ra ACTPRO_IOM

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn Mifare ACTPROMF_1030E

Bộ giao tiếp 01 cửa kết nối 2 đầu đọc thẻ ACTpro 100e

 

Module giao tiếp 8 ngõ vào/ra ACTPRO_IOM

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn Mifare ACTPROMF_1030E

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn Mifare ACTPROMF_1030PM

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn Mifare ACTPROMF_1040E

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn Mifare, có bàn phím ACTPROMF_1050E

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn Mifare ACTPROMF_1030PM

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn Mifare ACTPROMF_1040E

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn Mifare, có bàn phím ACTPROMF_1050E

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn Mifare ACT_USB_READER

 

Đầu đọc khoảng cách xa ACT433_RXE

 

Nút bấm điều khiền từ xa không dây ACT433_TX

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn Mifare ACT_USB_READER

 

Đầu đọc khoảng cách xa ACT433_RXE

 

Nút bấm điều khiền từ xa không dây ACT433_TX

« Trang trước || Trang sau »

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDTEK

Địa chỉ trụ sở: Số 96 - Tổ 5, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Tel: 84-4 37325939 | Fax: 84-4 37325940 | Email: supports@hdtek.vn | http://hdtek.vn