Sản phẩm

SẢN PHẨM  » *KIỂM SOÁT RA/VÀO

Máy nhận dạng vân tay và thẻ SF-3000

 

Máy nhận dạng vân tay và thẻ KJ-3300

 

Máy nhận dạng vân tay và thẻ KJ-3400

Máy nhận dạng vân tay và thẻ SF-3000

 

Máy nhận dạng vân tay và thẻ KJ-3300

 

Máy nhận dạng vân tay và thẻ KJ-3400

Máy nhận dạng vân tay và thẻ KJ-3500

 

Máy nhận dạng vân tay FPS-200

 

Bộ quản lý vùng CPR32-NET-BRD

Máy nhận dạng vân tay và thẻ KJ-3500

 

Máy nhận dạng vân tay FPS-200

 

Bộ quản lý vùng CPR32-NET-BRD

Bộ điều khiển 1 cửa PR-402DR-SET

 

Bộ điều khiển 1 cửa PR402DR

 

Đầu đọc thẻ có bàn phím kiêm bộ điều khiển cửa (Đầu đọc chính) PR312EM-G

Bộ điều khiển 1 cửa PR-402DR-SET

 

Bộ điều khiển 1 cửa PR402DR

 

Đầu đọc thẻ có bàn phím kiêm bộ điều  khiển cửa (Đầu đọc chính) PR312EM-G

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc PRT-82MF (Mifare)

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc PRT-84MF (Mifare)

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KHz PRT62LT-G

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc PRT-82MF (Mifare)

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc PRT-84MF (Mifare)

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KHz PRT62LT-G

« Trang trước || Trang sau »

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDTEK

Địa chỉ trụ sở: Số 96 - Tổ 5, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Tel: 84-4 37325939 | Fax: 84-4 37325940 | Email: supports@hdtek.vn | http://hdtek.vn