Sản phẩm

SẢN PHẨM  » *CỔNG DÒ KIM LOẠI

Cổng dò kim loại 33 vùng GDS-MD3300

 

Máy dò kim loại bằng tay GDS-HHMD201

 

Cổng dò kim loại 6 vùng GDS-MD600

Cổng dò kim loại 33 vùng GDS-MD3300

 

Máy dò kim loại bằng tay GDS-HHMD201

 

Cổng dò kim loại 6 vùng GDS-MD600

« Trang trước || Trang sau »

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDTEK

Địa chỉ trụ sở: Số 96 - Tổ 5, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Tel: 84-4 37325939 | Fax: 84-4 37325940 | Email: supports@hdtek.vn | http://hdtek.vn