Sản phẩm

SẢN PHẨM  » *KIỂM SOÁT RA/VÀO

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KHz. PRT64LT-G

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KHz PRT12EM-G-B

 

Phần mềm quản lý EntraPass

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KHz. PRT64LT-G

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KHz PRT12EM-G-B

 

Phần mềm quản lý EntraPass

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KH PRT64EM-G

 

Bộ điều kiển 2 cửa KT-300

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KHz PRT66EM-S

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KH PRT64EM-G

 

Bộ điều kiển 2 cửa KT-300

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KHz PRT66EM-S

Đầu đọc thẻ và thẻ ioProx

 

Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232<->TCP-IP KT-IP

 

Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232<->RS-485 VC-485

Đầu đọc thẻ và thẻ ioProx

 

Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232<->TCP-IP KT-IP

 

Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232<->RS-485 VC-485

Phần mềm quản lý Aliro MP1.0

 

Module mở rộng 8 ngõ vào/ra XM-8DR-BRD

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc AR10S-MF

Phần mềm quản lý Aliro MP1.0

 

Module mở rộng 8 ngõ vào/ra XM-8DR-BRD

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc AR10S-MF

« Trang trước || Trang sau »

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDTEK

Địa chỉ trụ sở: Số 96 - Tổ 5, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Tel: 84-4 37325939 | Fax: 84-4 37325940 | Email: supports@hdtek.vn | http://hdtek.vn