Sản phẩm

SẢN PHẨM  » *KIỂM SOÁT RA/VÀO  » VANDERBILT-ACT

Thẻ không tiếp xúc loại mỏng, chuẩn Mifare

Thẻ không tiếp xúc loại mỏng, chuẩn Mifare

- Khoảng cách đọc thẻ lên đến 8cm

- Phù hợp in nhiệt trên bề mặt thẻ

- Đọc được trên các loại đầu đọc thẻ ACTpro DESfire


Các tin khác

Bộ giao tiếp 01 cửa kết nối 2 đầu đọc thẻ ACTpro 100e

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn Mifare, có bàn phím ACTPROMF_1050E

Phần mềm ACTPro phiển bản Lite - ACTENT_LITE

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn Mifare ACTPROMF_1030PM

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn Mifare ACTPROMF_1040E

Đầu đọc khoảng cách xa ACT433_RXE

Bộ điều khiển 01 cửa kết nối 2 đầu đọc thẻ ACTpro 1520e

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn Mifare ACTPROMF_1030E

Bộ giao tiếp 01 cửa kết nối 2 đầu đọc thẻ ACTpro 120e

Module giao tiếp 8 ngõ vào/ra ACTPRO_IOM

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, chuẩn Mifare ACT_USB_READER

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDTEK

Địa chỉ trụ sở: Số 96 - Tổ 5, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Tel: 84-4 37325939 | Fax: 84-4 37325940 | Email: supports@hdtek.vn | http://hdtek.vn