Sản phẩm

SẢN PHẨM  » *KIỂM SOÁT RA/VÀO  » GUARDIAN

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ GDS-F5

 

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ GDS-MF131-B

 

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay F19

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ GDS-F5

 

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay và thẻ GDS-MF131-B

 

Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay F19

Máy nhận dạng vân tay và thẻ hoạt động độc lập X7

 

Máy nhận dạng vân tay hoạt động độc lập GDS-X6LCD

 

Máy nhận dạng vân tay và thẻ hoạt động độc lập GDS-X6

Máy nhận dạng vân tay và thẻ hoạt động độc lập X7

 

Máy nhận dạng vân tay hoạt động độc lập GDS-X6LCD

 

Máy nhận dạng vân tay và thẻ hoạt động độc lập GDS-X6

Bộ điều khiển 1 cửa kết nối 2 đầu đọc, giao tiếp IP GDS-PCB01

 

Bộ điều khiển 2 cửa, kết nối 4 đầu đọc, giao tiếp IP GDS-PCB02

 

Bộ điều khiển 4 cửa, kết nối 4 đầu đọc, giao tiếp IP GDS-PCB04

Bộ điều khiển 1 cửa kết nối 2 đầu đọc, giao tiếp IP GDS-PCB01

 

Bộ điều khiển 2 cửa, kết nối 4 đầu đọc, giao tiếp IP GDS-PCB02

 

Bộ điều khiển 4 cửa, kết nối 4 đầu đọc, giao tiếp IP GDS-PCB04

Bộ điều khiển kiểm soát ra vào GDS-CDT20

 

Module mở rộng 20 ngõ ra GDS-CDT20K

 

Module mở rộng cho hệ thống báo cháy

Bộ điều khiển kiểm soát ra vào GDS-CDT20

 

Module mở rộng 20 ngõ ra GDS-CDT20K

 

Module mở rộng cho hệ thống báo cháy

« Trang trước || Trang sau »

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDTEK

Địa chỉ trụ sở: Số 96 - Tổ 5, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Tel: 84-4 37325939 | Fax: 84-4 37325940 | Email: supports@hdtek.vn | http://hdtek.vn