Sản phẩm

SẢN PHẨM  » *KIỂM SOÁT RA/VÀO  » VANDERBILT - SIPASS

Bộ điều khiển trung tâm ACC AC-5102

 

Bộ điều khiển trung tâm AC5200 Lite

 

Bộ giao tiếp 2 đầu đọc DRI

Bộ điều khiển trung tâm ACC AC-5102

 

Bộ điều khiển trung tâm AC5200 Lite

 

Bộ giao tiếp 2 đầu đọc DRI

Bộ giao tiếp 1 đầu đọc SRI - ADS5200, ADS5210

 

Bộ giao tiếp 8 đầu đọc ERI

 

Module giao tiếp 32 ngõ vào AFI5100

Bộ giao tiếp 1 đầu đọc SRI - ADS5200, ADS5210

 

Bộ giao tiếp 8 đầu đọc ERI

 

Module giao tiếp 32 ngõ vào AFI5100

Module giao tiếp 16 ngõ ra AFO5100

 

Phấn mềm SiPass Integrated

 

Module giao tiếp 16 ngõ ra AFO5100

 

Phấn mềm SiPass Integrated

 

« Trang trước || Trang sau »

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDTEK

Địa chỉ trụ sở: Số 96 - Tổ 5, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Tel: 84-4 37325939 | Fax: 84-4 37325940 | Email: supports@hdtek.vn | http://hdtek.vn