Sản phẩm

SẢN PHẨM  » *KIỂM SOÁT RA/VÀO  » VANDERBILT - ALIRO

Phần mềm quản lý Aliro MP1.0

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc AR10S-MF

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc AR40S-MF

Phần mềm quản lý Aliro MP1.0

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc AR10S-MF

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc AR40S-MF

Bộ điều khiển 1 cửa AP01P

 

Bộ điều khiển 1 cửa AP01M-1220

 

Bộ điều khiển 1 cửa AP01P

 

Bộ điều khiển 1 cửa AP01M-1220

 

« Trang trước || Trang sau »

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDTEK

Địa chỉ trụ sở: Số 96 - Tổ 5, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Tel: 84-4 37325939 | Fax: 84-4 37325940 | Email: supports@hdtek.vn | http://hdtek.vn