Sản phẩm

SẢN PHẨM  » *KIỂM SOÁT RA/VÀO  » ROGER

Bộ quản lý vùng CPR32-NET-BRD

 

Bộ điều khiển 1 cửa PR-402DR-SET

 

Bộ điều khiển 1 cửa PR402DR

Bộ quản lý vùng CPR32-NET-BRD

 

Bộ điều khiển 1 cửa PR-402DR-SET

 

Bộ điều khiển 1 cửa PR402DR

Đầu đọc thẻ có bàn phím kiêm bộ điều khiển cửa (Đầu đọc chính) PR312EM-G

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc PRT-82MF (Mifare)

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc PRT-84MF (Mifare)

Đầu đọc thẻ có bàn phím kiêm bộ điều  khiển cửa (Đầu đọc chính) PR312EM-G

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc PRT-82MF (Mifare)

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc PRT-84MF (Mifare)

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KHz PRT62LT-G

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KHz. PRT64LT-G

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KHz PRT12EM-G-B

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KHz PRT62LT-G

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KHz. PRT64LT-G

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KHz PRT12EM-G-B

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KH PRT64EM-G

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KHz PRT66EM-S

 

Module mở rộng 8 ngõ vào/ra XM-8DR-BRD

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KH PRT64EM-G

 

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc chuẩn EM 125KHz PRT66EM-S

 

Module mở rộng 8 ngõ vào/ra XM-8DR-BRD

« Trang trước || Trang sau »

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDTEK

Địa chỉ trụ sở: Số 96 - Tổ 5, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Tel: 84-4 37325939 | Fax: 84-4 37325940 | Email: supports@hdtek.vn | http://hdtek.vn