Sản phẩm

SẢN PHẨM  » *KIỂM SOÁT RA/VÀO  » KJTECH

Máy nhận dạng vân tay và thẻ SF-3000

 

Máy nhận dạng vân tay và thẻ KJ-3300

 

Máy nhận dạng vân tay và thẻ KJ-3400

Máy nhận dạng vân tay và thẻ SF-3000

 

Máy nhận dạng vân tay và thẻ KJ-3300

 

Máy nhận dạng vân tay và thẻ KJ-3400

Máy nhận dạng vân tay và thẻ KJ-3500

 

Máy nhận dạng vân tay FPS-200

 

Máy nhận dạng vân tay và thẻ KJ-3500

 

Máy nhận dạng vân tay FPS-200

 

« Trang trước || Trang sau »

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDTEK

Địa chỉ trụ sở: Số 96 - Tổ 5, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Tel: 84-4 37325939 | Fax: 84-4 37325940 | Email: supports@hdtek.vn | http://hdtek.vn