Sản phẩm

SẢN PHẨM  » *KHÓA CỬA, NGUỒN  » Nguồn Adapter

Nguồn Adaptor 220VAC/12VDC Switching HX08-1201(219)

 

Nguồn Adaptor 220VAC/12VDC Switching HX08-1201(202)

 

Nguồn Adaptor HX08-1202(218) 220VAC/12VDC Switching HX08-1202(218)

Nguồn Adaptor 220VAC/12VDC Switching HX08-1201(219)

 

Nguồn Adaptor 220VAC/12VDC Switching HX08-1201(202)

 

Nguồn Adaptor HX08-1202(218) 220VAC/12VDC Switching HX08-1202(218)

Nguồn Adaptor HX08-1202(218) 220VAC/12VDC Switching HX-08-1203 (301)

 

Nguồn Adaptor HX08-1202(218) 220VAC/12VDC Switching HX08-1206(608)

 

Nguồn Switching 220VAC/12VDC ngoài trời HXF-60A-12

Nguồn Adaptor HX08-1202(218) 220VAC/12VDC Switching HX-08-1203 (301)

 

Nguồn Adaptor HX08-1202(218) 220VAC/12VDC Switching HX08-1206(608)

 

Nguồn Switching 220VAC/12VDC ngoài trời HXF-60A-12

Nguồn Switching 220VAC/12VDC ngoài trời HXF-100A-12

 

Nguồn Switching 220VAC/12VDC ngoài trời HXF-400A-12

 

Nguồn Adapter HXF-25A-12. 220VAC/12VDC Switching

Nguồn Switching 220VAC/12VDC ngoài trời HXF-100A-12

 

Nguồn Switching 220VAC/12VDC ngoài trời HXF-400A-12

 

Nguồn Adapter HXF-25A-12. 220VAC/12VDC Switching

Bộ cấp nguồn liên tục YP-902

 

Nguồn Switching 220VAC/12VDC trong nhà KR-60-12

 

Bộ cấp nguồn liên tục YP-902

 

Nguồn Switching 220VAC/12VDC trong nhà KR-60-12

 

« Trang trước || Trang sau »

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDTEK

Địa chỉ trụ sở: Số 96 - Tổ 5, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Tel: 84-4 37325939 | Fax: 84-4 37325940 | Email: supports@hdtek.vn | http://hdtek.vn