Sản phẩm

SẢN PHẨM  » *KHÓA CỬA, NGUỒN  » Nút bấm, phụ kiện

Nút bấm mở cửa PBK-800A

 

Nút bấm mở cửa PBK-800B

 

Nút bấm mở cửa PBK-801B

Nút bấm mở cửa PBK-800A

 

Nút bấm mở cửa PBK-800B

 

Nút bấm mở cửa PBK-801B

Nút bấm mở cửa PBK-802

 

Nút bấm mở cửa PBK-804

 

Nút bấm mở cửa PBK-805

Nút bấm mở cửa PBK-802

 

Nút bấm mở cửa PBK-804

 

Nút bấm mở cửa PBK-805

Nút bấm mở cửa PBK-806A (Cảm ứng hồng ngoại)

 

Nút bấm mở cửa PBK-806B (Cảm ứng hồng ngoại)

 

Nút bấm mở cửa PBK-807 LED

Nút bấm mở cửa PBK-806A (Cảm ứng hồng ngoại)

 

Nút bấm mở cửa PBK-806B (Cảm ứng hồng ngoại)

 

Nút bấm mở cửa PBK-807 LED

Nút bấm mở cửa khẩn cấp CPK-900A

 

Nút bấm mở cửa khẩn cấp CPK-90RA (Reset được)

 

Khoá điện dùng chìa cơ YKS-701S (Bypass Key - Loại chung chìa khóa)

Nút bấm mở cửa khẩn cấp CPK-900A

 

Nút bấm mở cửa khẩn cấp CPK-90RA (Reset được)

 

Khoá điện dùng chìa cơ YKS-701S (Bypass Key - Loại chung chìa khóa)

« Trang trước || Trang sau »

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDTEK

Địa chỉ trụ sở: Số 96 - Tổ 5, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Tel: 84-4 37325939 | Fax: 84-4 37325940 | Email: supports@hdtek.vn | http://hdtek.vn