Sản phẩm

SẢN PHẨM  » *KHÓA CỬA, NGUỒN  » Khóa điện từ, gá khóa

Khoá điện từ YM-60 (lực giữ 60Kg/120lbs)

 

Khoá điện từ YM-180M (Lực giữ 180Kg)

 

Khoá điện từ YM-280LED (Lực giữ 280kg/600lbs)

Khoá điện từ YM-60 (lực giữ 60Kg/120lbs)

 

Khoá điện từ YM-180M (Lực giữ 180Kg)

 

Khoá điện từ YM-280LED (Lực giữ 280kg/600lbs)

Khoá điện từ đôi YM-280DLED (Lực giữ 2x280kg/2x600lbs)

 

Khoá điện từ YM-350W ( Lực giữ 350kg/800 lbs)

 

Khoá điện từ YM-750LED (lực giữ 750Kg/1500lbs)

Khoá điện từ đôi YM-280DLED (Lực giữ 2x280kg/2x600lbs)

 

Khoá điện từ YM-350W ( Lực giữ 350kg/800 lbs)

 

Khoá điện từ YM-750LED (lực giữ 750Kg/1500lbs)

Bộ gá khóa MBK-280ZL

 

Bộ gá khóa MBK-280ZLC

 

Bộ gá khóa MBK-280L

Bộ gá khóa MBK-280ZL

 

Bộ gá khóa MBK-280ZLC

 

Bộ gá khóa MBK-280L

Bộ gá khóa MBK-280I

 

Bộ gá khóa MBK-280UL

 

Bộ gá khóa MBK-280GZ

Bộ gá khóa MBK-280I

 

Bộ gá khóa MBK-280UL

 

Bộ gá khóa MBK-280GZ

« Trang trước || Trang sau »

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDTEK

Địa chỉ trụ sở: Số 96 - Tổ 5, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Tel: 84-4 37325939 | Fax: 84-4 37325940 | Email: supports@hdtek.vn | http://hdtek.vn