Sản phẩm

SẢN PHẨM  » *GIÁM SÁT TUẦN TRA

Đầu đọc thẻ (dùng cho giám sát tuần tra) GDS-A100C

 

Đầu đọc thẻ (dùng cho giám sát tuần tra) GDS-Z6100

 

Đầu đọc thẻ (dùng cho giám sát tuần tra) GDS-Z6200

Đầu đọc thẻ (dùng cho giám sát tuần tra) GDS-A100C

 

Đầu đọc thẻ (dùng cho giám sát tuần tra) GDS-Z6100

 

Đầu đọc thẻ (dùng cho giám sát tuần tra) GDS-Z6200

Đầu đọc thẻ (dùng cho giám sát tuần tra) GDS-Z6600

 

Thẻ không tiếp xúc dùng làm điểm tuần tra GDS-ZMTAG680

 

Thẻ không tiếp xúc dùng làm điểm tuần tra HD-TAG6000

Đầu đọc thẻ (dùng cho giám sát tuần tra) GDS-Z6600

 

Thẻ không tiếp xúc dùng làm điểm tuần tra GDS-ZMTAG680

 

Thẻ không tiếp xúc dùng làm điểm tuần tra HD-TAG6000

Tag thẻ không tiếp xúc (dùng cho nhân viên)HD-THE600

   

Tag thẻ không tiếp xúc (dùng cho nhân viên)HD-THE600

   

« Trang trước || Trang sau »

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDTEK

Địa chỉ trụ sở: Số 96 - Tổ 5, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Tel: 84-4 37325939 | Fax: 84-4 37325940 | Email: supports@hdtek.vn | http://hdtek.vn